logo

Voorkom vallen.

Het is mogelijk om met behulp van eenvoudige hulpmiddelen valgevaar drastische te verkleinen. Als je bijvoorbeeld weet dat iemand zijn bed verlaat kan je snel assisteren en zo ongelukken voorkomen. EBM Wijchen is gespecialiseerd in het vervaardigen van bed- en vloermatalarmsystemen.

 

Deze hulpmiddelen kunnen worden gebruikt door:

Ziekenhuizen

Verpleeghuizen

Verzorgingshuizen

Thuissituatie

 

In verpleeg / verzorgingshuizen kunnen deze op het zuster oproepsysteem worden aangesloten. In de thuissituatie kan er een akoestisch kastje worden aangesloten zodat er een duidelijk signaal is wanneer iemand zijn bed verlaat. Vooral dementerenden en mensen die slecht ter been zijn hebben baat bij onze producten. Op onze site vindt u informatie over deze producten en algemene informatie over valpreventie.

  


    EBM-Wijchen
    Tel : 024-6420202


    CE

 


    Trash